williamhill威廉希尔官网第十一周宿舍安全检查情况

         2024-05-08        10

williamhill威廉希尔官网寝室卫生检查量化评分表

排名

宿舍号

得分

备注

1

东苑一舍108

100

干净整洁

2

东苑一舍112

100

干净整洁

3

东苑一舍117

100

干净整洁

4

东苑一舍120

100

干净整洁

5

东苑一舍124

100

干净整洁

6

东苑一舍225

100

干净整洁

7

东苑一舍411

100

干净整洁

8

东苑一舍416

100

干净整洁

9

东苑一舍419

100

干净整洁

10

东苑一舍502

100

干净整洁

11

东苑一舍507

100

干净整洁

12

东苑六舍402

100

干净整洁

13

东苑六舍403

100

干净整洁

14

东苑六舍404

100

干净整洁

15

东苑七舍107

100

干净整洁

16

东苑七舍115

100

干净整洁

17

东苑七舍120

100

干净整洁

18

东苑七舍123

100

干净整洁

19

东苑七舍124

100

干净整洁

20

东苑七舍127

100

干净整洁

21

东苑七舍205

100

干净整洁

22

东苑七舍304

100

干净整洁

23

东苑七舍308

100

干净整洁

24

东苑七舍407

100

干净整洁

25

东苑七舍409

100

干净整洁

26

东苑七舍421

100

干净整洁

27

东苑七舍503

100

干净整洁

28

东苑七舍528

100

干净整洁

29

东苑七舍530

100

干净整洁

30

东苑七舍607

100

干净整洁

31

东苑七舍616

100

干净整洁

32

东苑七舍622

100

干净整洁

33

东苑七舍623

100

干净整洁

34

东苑七舍625

100

干净整洁

35

东苑八舍407

100

干净整洁

36

东苑八舍534

100

干净整洁

37

东苑八舍618

100

干净整洁

38

东苑八舍627

100

干净整洁

39

东苑八舍629

100

干净整洁

40

东苑八舍631

100

干净整洁

41

东苑七舍330

97

床帘未拉开

42

东苑七舍512

97

床帘未拉开

43

东苑七舍527

97

床帘未拉开

44

东苑八舍518

97

床帘未拉开

45

东苑八舍628

97

地面凌乱

46

东苑一舍107

95

垃圾未倒

47

东苑一舍408

95

垃圾未倒

48

东苑七舍102

95

被子未叠

49

东苑七舍113

95

被子未叠

50

东苑八舍519

92

被子未叠,床帘未拉开

51

东苑一舍409

90

床上有人

52

东苑七舍302

 

未开门

53

东苑七舍518

 

未开门

54

东苑七舍612

 

未开门

 

 

 

 

 

 

 

  

williamhill威廉希尔官网

2024年5月8日

 

打印文章 打印文章】  【关闭窗口 关闭窗口】